Gästporträtt – Karl-Henrik Robert

Gästporträtt – Karl-Henrik Robert

Karl-Henrik Robèrt är en återkommande gäst på Conrad sedan många år. Han säger själv att det inte känns som att bo på hotell längre, utan mer som att bo i sitt andra hem. Han säger:

– till detta bidrar dels en unikt vänlig och hjälpsam och kunnig personal, dels en miljö som verkligen känns hemlik. Pittoreska lokaler, möjlighet att välja hotellrum efter olika preferenser, liten supé-buffet, våfflor etc. etc.

– Att bo på detta hemma-vis är för mig helt ovärderligt, eftersom jag bor på Conrad flera gånger i månaden – ibland någon vecka i sträck.

För tjugo år sedan grundade Karl-Henrik en organisation som hjälper bolag och kommuner över hela världen att planera sin verksamhet så att den skall bli socialt och ekologiskt hållbar – ha någon framtid. Organisationen heter Det Naturliga Steget och ligger i Stockholm och där arbetar han på 50% som organisationens grundare. Den andra halvan av yrkestiden lägger han här i Karlskrona på en professur i Hållbar Utveckling som ligger vid Blekinge Tekniska Högskola.
– Jag har årskort på SJ, för att uttrycka mitt resbehov milt, säger Karl-Henrik.

Karl-Henrik är cancerforskare och cancerkliniker i grunden, och var för 20 år sedan chef för en cancersektion vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och forskade med cancerceller vid Karolinska Institutet. Idén att hjälpa till med hållbar utveckling började som en hobby.
– Jag ville hålla igång en konsensusprocess mellan forskare från olika arenor för att ta reda på vad vi kunde enas om när det gäller hållbar planering. De flesta andra verkade mer intresserade av debatt och vad man inte kunde enas om, men beslutsfattare borde vara mer betjänta av tryggast möjliga kunskaper på området. Det vi kunde enas om satte vi sedan i händerna på ledare inom bolag och kommuner runt om i världen: ”Det här är vi vetenskapligt eniga om, kan du fatta smartare beslut nu när du vet detta?”. Vi dokumenterar sedan de smarta åtgärderna som dessa bolag och kommuner gör, och så sprider vi kunskaperna genom att peka på goda exempel.