Sammanslagning

Minskad beläggning i och med Coronapandemin har gjort att vi valt att stänga ner Hotell Aston tillfälligt. Vi slår istället samman all vår verksamhet på Hotell Conrad. Ingen kommer stå utan rum, om du har en bokning på Hotell Aston i närtid så kommer du automatisk bli flyttad till Hotell Conrad.

Då vi inte vet hur länge detta kommer att vara så flyttar vi gästerna med bara några dagars framförhållning så bli inte orolig om du inte hört av oss ännu.